შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ჟურნალის ,,ანდრია რაზმაძის მათემატიკური ინსტიტუტის ნაშრომები“ საერთაშორისო წარმატება

ამერიკის მათემატიკოსთა საზოგადოებამ თავიანთ ინდექსირებულ მონაცემთა ბაზაში -MathSciNet დაამატა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის ჟურნალი ,,ანდრია რაზმაძის მათემატიკური ინსტიტუტის ნაშრომები“ (Transactions of A. Razmadze Mathematical Institute)  .

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ულოცავს ბატონ ვახტანგ კოკილაშვილს და ანდრია რაზმაძის მათემატიკის ინსტიტუტის მეცნიერებს ამ წარმატებას.