შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ტრადიციული მრავალხმიანობის მერვე საერთაშორისო სიმპოზიუმი