შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ღვიძლის სტრუქტურული გარდაქმნები რეზექციისა და განმეორებითი რეზექციის შემდეგ

ღვიძლის სტრუქტურული გარდაქმნები რეზექციისა და განმეორებითი რეზექციის შემდეგ

სხვადასხვა პათოლოგიის პირობებში ზრდასრული ვირთაგვას ღვიძლში კომპენსატორულ-ადაპტაციური მექანიზმების აქტივაციის თავისებურებები

სხვადასხვა პათოლოგიის პირობებში ზრდასრული ვირთაგვას ღვიძლში კომპენსატორულ-ადაპტაციური მექანიზმების აქტივაციის თავისებურებები

ღვიძლის მატრიქსის არქიტექტონიკის თავისებურებები

ღვიძლის მატრიქსის არქიტექტონიკის თავისებურებები

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AND THE HEALTHCARE SYSTEM OF GEORGIA

COMPLEMENTARY AND ALTERNATIVE MEDICINE AND THE HEALTHCARE SYSTEM OF GEORGIA