შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდი აცხადებს საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების შესახებ საგრანტო კონკურსს

კონკურსის აბრევიატურა SP

 

კონკურსის მიზანი

საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების მიზანია ღიად გამოცხადებული საგრანტო კონკურსის ხელი შეუწყოს გამოცემისათვის გამორჩეული ხარისხის სამეცნიერო ნაშრომების (წიგნი/ მონოგრაფია / საგნობრივი ენციკლოპედია) შერჩევას და მათ გამოქვეყნებას.

 

საპროექტო განაცხადი ტიპი                 ინსტიტუციური 

 

კონკურსის ადმინისტრირება 

2021 წლის 15 სექტემბერიდან - 17 ოქტომბერის 18:00 საათამდე – პროექტების ელექტრონული რეგისტრაცია GMUS-ში;

2021 წლის 22 ოქტომბერის 18:00 საათამდე – კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენა ფონდის კანცელარიაში;

ოქტომბერი - ტექნიკური ექსპერტიზა - რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის პირობებთან და მოთხოვნებთან შესაბამისობის დადგენა;

ნოემბერი - შუალედური შედეგების გამოქვეყნება - ინფორმაცია კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი პროექტების მოხსნის შესახებ;

დეკემბერი - პროექტების შეფასება კომისიის მეშვეობით, კომისიის შეფასების საფუძველზე შერჩეული დასაფინანსებელი და სათადარიგო პროექტების გენერალური დირექტორის მიერ დამტკიცება.

 

ჯგუფური კონსულტაციები:

21 სექტემბერი

30 სექტემბერი – 16:00 საათი 

https://us05web.zoom.us/j/6961793537?pwd=U2xCVytqcUs3cUdWOFlxZzF6QnRFdz09

Meeting ID: 696 179 3537

Passcode: 22CgR9

8 ოქტომბერი - ელექტრონულ ფოსტაზე შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა;

 

კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები

 • საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის 2019 წლის 23 აგვისტოს №176/ნ ბრძანება
 • შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2021 წლის 13 სექტემბრის N119 ბრძანება
 • ცვლილება ფონდის გენერალური დირექტორის N119 ბრძანებაში
 • სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორი - დანართი 10
 • დაფინანსების წესი

 

პროექტის მომზადებისათვის საჭირო მასალები და დანართები

 • კონკურსის პირობები - დანართი 1
 • კრებსითი ინფორმაცია პროექტის შესახებ - დანართი 2 ივსება GMUS-ში
 • აბსტრაქტი - დანართი 3
 • საპროექტო წინადადება - დანართი 4
 • პროექტის ხელმძღვანელის, კოორდინატორის, ძირითადი პერსონალის (მათი არსებობის შემთხვევაში) პროფესიული ბიოგრაფია CV - დანართი 5 ივსება GMUS-ში
 • პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი (ნიმუში) - დანართი 6 ივსება GMUS-ში
 • პროექტის განხორციელების ბიუჯეტი (ნიმუში) - დანართი 7 ივსება GMUS-ში
 • ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) - დანართი 8
 • განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ -დანართი 9 გენერირდება GMUS-ში
 • სამეცნიერო მიმართულებების კლასიფიკატორი - დანართი 10

 

ელექტრონული რეგისტრაციის ბმული

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა (GMUS) - პროექტების რეგისტრაციისათვის (ბმული)

 

დამხმარე მასალები

კონკურსის პრეზენტაცია

ხშირად დასმული შეკითხვები

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განმცხადებლებისთვის:

 • პროექტის მოსამზადებლად აუცილებელია დეტალურად გაეცნოთ როგორც მინისტრის ბრძანებას, ასევე დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულ პირობებსა და შესაბამის დანართებს;
 • ჩატარდება მხოლოდ ჯგუფური კონსულტაციები;
 • დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია შეკითხვების გამოგზავნა ელ. ფოსტით sp@rustaveli.org.ge08/10/2021-მდე. ხშირად დასმული კითხვები პასუხებით გამოქვეყნდება ფონდის ვებგვერდზე და პერიოდულად განახლდება კონკურსის დასრულებამდე.

 

კოორდინატორები:

ეკატერინე მიქაუტაძე - პროგრამული საკითხები -  591017610 (დარეკეთ მხოლოდ სამუშაო საათებში)

თამარ ბოკუჩავა - პროგრამული საკითხები

კონსულტანტი ფინანსურ საკითხებში - ავთანდილ ჯარიაშვილი

 

საკონტაქტო ინფორმაცია: sp@rustaveli.org.ge

 

ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!