შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

პარალელური სამყაროები

 

სოხუმის ილია ვეკუას ფიზიკა–ტექნიკის ინსტიტუტი

სუპერკონდენსატორები და ახალი გრაფენი-პოლიმერული კომპოზიტები

ალუმინის ოქსიდის ფუძეზე კერამიკული კომპოზიტები სხვადასხვა დანიშნულებით გამოსაყენებლად

თეორიული ფიზიკის მიმართულებით კვლევები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - გარემოში არსებული ნივთიერებები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თეორიული ფიზიკის მიმართულებით ახალგაზრდა მკვლევრები

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ალერგენების ანალიზი გენეტიკურად მოდიფიცირებულ მცენარეებში

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ქიმიური ბიოლოგიის მიმართულებით კვლევები

ილიაუნის გამოთვლითი ცენტრი ერეკლე მაღრაძე

ბიომრავალფეროვნება ილიაუნი

ასტროფიზიკის მიმართულების კვლევები ილიაუნიში

მზარდი ორგანიზმის პრობლემები მანგანუმის იონების სიჭარბისას

ბიოლოგიურად აქტიური დანამატებით გამოწვეული რისკების კვლევა რადიოთერაპიასა და დიაგნოსტიკაში