შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ტექნოლოგიები ილიაუნი

უნილაბი მეცნიერებისთვის

 

კულტურული მემკვიდრეობისა და გარემოს კვლევის ცენტრი

კოსმოლოგია თინათინ კახნიაშვილი

კარუსელი და რეფლექსური რკალი

 

კიბერუსაფრთხოება და კიბერ ინციდენტებზე რეაგირების პლატფორმა 5G ფიჭური ქსელებისთვის

კიბერუსაფრთხოება

ხელოვნური ინტელექტი და ბუნებრივ ენათა მანქანური დამუშავება

 

საქართველოს საავიაციო უნივერსიტეტი - ავიატორები მეცნიერებისათვის

 
 

ნახევარგამტარული და რადიაციული მასალათმცოდნეობა და ტექნოლოგიები

 
 

რადიოფიზიკური და ელექტრული სისტემების მოდელირება

 
 

ინოვაციური კრიოვაკუუმური ტექნოლოგიები

SiGe შენადნობების ფუძეზე დამზადებული ჰაერზე მომუშავე მონოლითური თერმოელექტრული გარდამქმნელის შექმნა