შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - თიროიდული ჰორმონები და მათი როლის დადგენა

ივანე ბერიტაშვილის ექსპერიმენტული ბიომედიცინის ცენტრი - COVID-19-ის დიაგნოსტიკა, მართვა, პრევენცია

 

რადონის ჰორმეზისის დადებითი გავლენა ადამიანის ჯანმრთელობაზე

 

ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტი - ალერგენების ანალიზი გენეტიკურად მოდიფიცირებულ მცენარეებში