შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ქართული მევენახეობა და მეღვინეობა - უძველესი ტრადიციების თანამედროვე სამეცნიერო მიდგომები
 

ღვინის აკვანი - CRADLE OF WINE