შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

 

რა არის მეცნიერება?

 

მზექალა შანიძე 

რისმაგ გორდეზიანი

გიორგი კვესიტაძე

როინ მეტრეველი 

თენგიზ ცერცვაძე

რევაზ გაჩეჩილაძე

გურამ ბექაია 

ლია მელიქიშვილი

 ნოდარ მითაგვარია

 

 ლევან რატიანი