შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ახალი ტიპის ფერმული სტრუქტურების დამუშავება ღუნვაზე კონსტრუქციის მდგრადობის გაზრდის მიზნით

საგრანტო პროექტი კონკურსისათვის „ მეცნიერებია იწყება სკოლიდან - კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით

პროექტის სახელწოდება: ახალი ტიპის ფერმული სტრუქტურების დამუშავება ღუნვაზე კონსტრუქციის მდგრადობის გაზრდის მიზნით

პროექტის ხელმძღვანელი: გოჩა კუბლაშვილი

პრეზენტაცია