შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
2019 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის პრეზენტაციები

2019 წლის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის მიზნობრივი საგრანტო კონკურსის პრეზენტაციები

2019 წლის კონკურსის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“ გამარჯვებული კონკურსანტების პრეზენტაციები

2019 წლის კონკურსის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“ გამარჯვებული კონკურსანტების პრეზენტაციები

დიოფანტური განტოლებები

დიოფანტური განტოლებები

სალენის ტიპის ნაერთების სინთეზი და მათი ბიოლოგიური აქტიურობის შესწავლა

სალენის ტიპის ნაერთების სინთეზი და მათი ბიოლოგიური აქტიურობის შესწავლა

ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა რძის ხარისხზე შიდა ქართლში

ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა რძის ხარისხზე შიდა ქართლში

თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის, ბიომრავალფეროვნებისა და ტურისტული პოტენციალის კვლევა გეოინფორმაციული (გის) ტექნოლოგიების გამოყენებით

თიანეთის მუნიციპალიტეტის კულტურული მემკვიდრეობის, ბიომრავალფეროვნებისა და ტურისტული პოტენციალის კვლევა გეოინფორმაციული (გის) ტექნოლოგიების გამოყენებით

კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება

კლიმატის ცვლილება და მდგრადი განვითარება

შავი ზღვის ტემპერატურის ცვლილების მონიტორინგი საქართველოს სანაპირო ზოლთან დედამიწის და სატელიტის დაკვირვებების გამოყენებით

შავი ზღვის ტემპერატურის ცვლილების მონიტორინგი საქართველოს სანაპირო ზოლთან დედამიწის და სატელიტის დაკვირვებების გამოყენებით

თბილისის კლასიკური გიმნაზიის ავტონომიური  მზის ელექტროსადგურის კვლევა

თბილისის კლასიკური გიმნაზიის ავტონომიური მზის ელექტროსადგურის კვლევა

ფერადი ქიმია

ფერადი ქიმია

რატომაა საინტერესო კვების პროდუქტების ანტიოქსიდანტური აქტივობა?

რატომაა საინტერესო კვების პროდუქტების ანტიოქსიდანტური აქტივობა?

გარემოს რადიაციული ფონის შესწავლა და მონიტორინგი მიკროკომპიუტერული გამზომი სადგურის საშუალებით

გარემოს რადიაციული ფონის შესწავლა და მონიტორინგი მიკროკომპიუტერული გამზომი სადგურის საშუალებით