შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

2019 წლის კონკურსის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“ გამარჯვებული კონკურსანტების პრეზენტაციები

2019 წლის კონკურსის ,,ახალგაზრდა მეცნიერთათვის სტიპენდიის მოსაპოვებლად“ გამარჯვებული კონკურსანტების პრეზენტაციები, კონკურსში გამარჯვებული სტიპენდიადი იღებს ვალდებულებას  1 წლის განმავლობაში ჩაატაროს 4 სამეცნიერო პოპულარული ლექცია (2 თბილისის და 2 საქართველოს რეგიონებში) ზოგადსაგანმანათლებო საჯარო სკოლების პედაგოგებისთვის.