შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა რძის ხარისხზე შიდა ქართლში

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“

პროექტის სახელწოდება : ეკოლოგიური ფაქტორების გავლენა რძის ხარისხზე შიდა ქართლში

პროექტის ხელმძღვანელი - თამარ ბერიძე

პრეზენტაცია