შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

სალენის ტიპის ნაერთების სინთეზი და მათი ბიოლოგიური აქტიურობის შესწავლა

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის საგრანტო კონკურსი „მეცნიერება იწყება სკოლიდან –  კვლევები მოსწავლეთა მონაწილეობით“

პროექტის სახელწოდება : სალენის ტიპის ნაერთების სინთეზი და მათი ბიოლოგიური აქტიურობის შესწავლა

პროექტის ხელმძღვანელი - თინათინ ბუთხუზი 

პრეზენტაცია