შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ახალი ტიპის ფერმული სტრუქტურების დამუშავება ღუნვაზე კონსტრუქციის მდგრადობის გაზრდის მიზნით

ახალი ტიპის ფერმული სტრუქტურების დამუშავება ღუნვაზე კონსტრუქციის მდგრადობის გაზრდის მიზნით

აკაკი რუსეცკი, ფიზიკოსი

აკაკი რუსეცკი, ფიზიკოსი

კვება და ჯანმრთელობა

კვება და ჯანმრთელობა

მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული, საქართველო 2015

მეცნიერებისა და ინოვაციების საერთაშორისო კვირეული, საქართველო 2015