შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

დმანისი- ოროზმანის არქეოლოგიური გათხრების სენსაციური აღმოჩენა-ჰომო ერექტუსის კბილი

 სამეცნიერო ფორტ ბოიარდი