შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN

2016 წლის ფიზიკის 47-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე ტურის ამოცანები და ამოხსნები

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ადმინისტრირებით12-13  აპრილს, სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გაიმართა ფიზიკის  47- საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე  ტური.

შესარჩევი ტურების ამოცანები და ამოხსნები იხილეთ ბმულში:

ფიზიკის I ტურის ამოცანები

ფიზიკის II ტურის ამოცანები

ფიზიკის I ტურის ამოცანების ამოხსნები

ფიზიკის II ტურის ამოცანების ამოხსნები