შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

გამოცხადდა საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის 2016 წლის საგრანტო კონკურსი

კონკურსის მიზნებია:

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის საგრანტო კონკურსის მიზანია, ხელი შეუწყოს:

ა) საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მაღალი რანგის საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციების, კონგრესების, ფორუმებისა და სიმპოზიუმების ჩატარებას, საქართველოს შემსწავლელი კვლევების პოპულარიზაციასა და საერთაშორისო სამეცნიერო ასპარეზზე წარდგენას;

ბ) საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების მიმართულებების ხელშეწყობას, განვითარებასა და განხორციელებული კვლევების შედეგების გავრცელებას  საერთაშორისო მასშტაბით;

გ) საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების სხვადასხვა კვლევითი ცენტრებს, ჯგუფებსა და ინდივიდუალურ მკვლევართა  შორის გამოცდილების გაზიარებას;

დ) საერთაშორისო თანამშრომლობის წახალისებას;

ე) საქართველოს შემსწავლელ მეცნიერებებში ახალგაზრდა კადრების მოზიდვას.

  

2016 წლის საგრანტო კონკურსის თემებია:

საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების კონფერენციის თემა უნდა იყოს:

ა) რუსთველოლოგია;

ბ) საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მდგომარეობა და დაცვა. 

კონფერენციის ჩატარების ვადებია:

კონფერენცია უნდა ჩატარდეს რუსთველოლოგიის მიმართულებით არა უგვიანეს 2016 წლის 31 დეკემბრისა, ხოლო საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებზე კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლთა მდგომარეობა და დაცვის თემატური მიმართულებით -  2017 წლის 1 აგვისტომდე.

 

თითოეული პროექტისათვის ფონდიდან მოთხოვნილი დაფინანსება არ უნდა აღემატებოდეს 40 000 ლარს. 

კონკურსში მონაწილეობის მისაღებად განმცხადებელმა საკონკურსოდ მოთხოვნილი დოკუმენტაცია უნდა გამოაგზავნოს ელექტრონული ფოსტით შემდეგ მისამართზე: gc@rustaveli.org.ge 2016 წლის 22 ივლისის 16:00 სთ-მდე.

განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ უნდა წარმოადგინოთ ფონდის კანცელარიაში 26 ივლისის 16:00 სთ-მდე შემდეგ მისამართზე: თბილისი, ალექსიძის ქ.1, III სართული, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი.

დადგენილი ვადის დარღვევით წარმოდგენილი განცხადებები საკონკურსოდ არ განიხილება.

 

კონკურსის ადმინისტრირების განრიგია:

23 ივნისი                          კონკურსის გამოცხადება დადგენილი წესით;

30 ივნისი, 16:00 სთ.        ჯგუფური კონსულტაცია (1) - ფონდის საკონფერენციო დარბაზი;

18 ივლისი, 16:00 სთ.      ჯგუფური კონსულტაცია (2) - ფონდის საკონფერენციო დარბაზი - რეგისტრაცია;

19 ივლისი                        შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა;

22 ივლისი, 16:00 სთ. პროექტების ელექტრონული რეგისტრაციის ბოლო ვადა;

26 ივლისი, 16:00 სთ. კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების ფონდის კანცელარიაში წარდგენის ბოლო ვადა;

8 აგვისტო                         კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება;

15 აგვისტოდან                გრანტის მიმღებთან საგრანტო ხელშეკრულებების გაფორმება

დეტალური ინფორმაცია კონკურსში მონაწილეობის წესებისა და პირობების შესახებ იხილეთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებში:

 

დამატებითი ინფორმაციისთვის შეგიძლიათ მიმართოთ პროგრამის კოორდინატორებს:

ქეთი გაბიტაშვილი

ტელ: + (995 32) 2 200 220 (შიდა 4407)

ელ-ფოსტა: gabitashvili@rustaveli.org.ge

ნინო დემეტრაშვილი

ტელ: + (995 32) 2 200 220 (შიდა 4302)
ელ-ფოსტა: demetrashvili@rustaveli.org.ge

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მისამართი:

მ. ალექსიძის ქ. #1, III სართული, თბილისი 0193

 

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი გისურვებთ წარმატებებს !