შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

მათემატიკის 57-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის მესამე და მეოთხე ტურის ამოცანები და ამოხსნები

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ადმინისტრირებით23-24  აპრილს ფონდში გაიმართა მათემატიკის 57-ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი მესამე და მეოთხე ტური.

მესამე და მეოთხე ტურის ამოცანები და ამოხსნები იხილეთ ბმულზე.