შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

მათემატიკის 57 -ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი ტურების ამოცანები და ამოხსნები

სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ადმინისტრირებით, 17-18   აპრილს, სსიპ შოთა რუსთაველის ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში გაიმართა მათემატიკის  57 -ე საერთაშორისო ოლიმპიადის შესარჩევი პირველი და მეორე  ტურები.

ოლიმპიადის  შესარჩევი ტურების ამოცანები და ამოხსნები  იხილეთ ბმულში:

მათემატიკის პირველი და მეორე ტურის ამოცანები და ამოხსნები