შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

სსიპ - შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები

 

გამოცხადდა შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდისა და გერმანიის აკადემიური გაცვლის სამსახურის ერთობლივი „Rustaveli-DAAD“- ის სასტიპენდიო პროგრამის 2023 წლის საგრანტო კონკურსის შედეგები.

გამარჯვებული პროექტის ავტორებმა, არაუგვიანეს 2023 წლის 31 მაისისა, შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნულ სამეცნიერო ფონდში (მ. ალექსიძის #2 შესახვევი2) უნდა გააფორმონ საგრანტო ხელშეკრულება. (გამარჯვებული პროექტის ავტორებს, ფონდი დაუკავშირდება საგრანტო ხელშეკრულების გამზადების შემდგომ).

იხილეთ გამარჯვებული პროექტების ჩამონათვალი.