შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

წარმატებული პროექტები და მეცნიერები

„ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა) პრეზენტაცია

 

23 ივნისს საქართველოს გიორგი ლეონიძის სახქართული ლიტერატურის სახელმწიფო მუზეუმის საგამოფენო დარბაზში გაიმართ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის „ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა)“ (N FR-18-5776)  სამწლიანი მუშაობის შემაჯამებელი ანგარიში და პროექტის   ფარგლებში მომზადებული წიგნების პრეზენტაცია:

1. ,,კვლევები გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისთვის’’.

2. ,გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე ქართულ და ინგლისურ ენებზე (ელექტრონული წიგნი).