შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

წარმატებული პროექტები და მეცნიერები

ფილმის "გრაკლიანი გორის წარწერის საიდუმლო" წარმატება ხელოვნების, ისტორიისა და მეცნიერების GOLD კატეგორიის ფესტივალის კონკურსზე

ფილმის "გრაკლიანი გორის წარწერის საიდუმლო" წარმატება ხელოვნების, ისტორიისა და მეცნიერების GOLD კატეგორიის ფესტივალის კონკურსზე

ფილმი "გრაკლიანი გორის წარწერის საიდუმლო" შეირჩა ხელოვნების, ისტორიისა და მეცნიერების GOLD კატეგორიის ფესტივალის კონკურსზე

ფილმი "გრაკლიანი გორის წარწერის საიდუმლო" შეირჩა ხელოვნების, ისტორიისა და მეცნიერების GOLD კატეგორიის ფესტივალის კონკურსზე

„ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა) პრეზენტაცია

„ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა) პრეზენტაცია

„ანისი და საქართველო - ნარკვევები, მასალები“ პრეზენტაცია

„ანისი და საქართველო - ნარკვევები, მასალები“ პრეზენტაცია

წიგნის „საქართველო: ტრავმა და ტრიუმფი დამოუკიდებლობისკენ მიმავალ გზაზე“  პრეზენტაცია

წიგნის „საქართველო: ტრავმა და ტრიუმფი დამოუკიდებლობისკენ მიმავალ გზაზე“ პრეზენტაცია

საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)

საერთაშორისო საგაზაფხულო სკოლა აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)

„ვენახი და გარემო“ და „აგრონიადაგმცოდნეობა“ -პრეზენტაცია

„ვენახი და გარემო“ და „აგრონიადაგმცოდნეობა“ -პრეზენტაცია

დოკუმენტური ფილმის  ,,კოლხეთის სამეფოს სასტიკი წესები“ ჩვენება

დოკუმენტური ფილმის ,,კოლხეთის სამეფოს სასტიკი წესები“ ჩვენება

დოკუმენტური  ფილმის „ნეანდერტალელები საქართველოში“ ჩვენება

დოკუმენტური ფილმის „ნეანდერტალელები საქართველოში“ ჩვენება

პროექტისა და სამტომეულის „ტაო-კლარჯეთის ციხე -სიმაგრეები“ პრეზენტაცია

პროექტისა და სამტომეულის „ტაო-კლარჯეთის ციხე -სიმაგრეები“ პრეზენტაცია

სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა საქართველოში  და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა

სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა საქართველოში და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა

„ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა) " პრეზენტაცია

„ახალი ტექსტოლოგიური კვლევები და გრიგოლ ორბელიანის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანე (ორენოვანი გამოცემა) " პრეზენტაცია