შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

წარმატებული პროექტები და მეცნიერები

ახალი ფიზიკის სიგნალის ძიება ATLAS ექსპერიმენტზე

ახალი ფიზიკის სიგნალის ძიება ATLAS ექსპერიმენტზე

ქართული დიალექტური კორპუსის მორფოლოგიური ანოტირება და დიდი დიალექტური ლექსიკოგრაფიული ბაზა

ქართული დიალექტური კორპუსის მორფოლოგიური ანოტირება და დიდი დიალექტური ლექსიკოგრაფიული ბაზა

ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაცია (OIV)

ვაზისა და ღვინის საერთაშორისო ორგანიზაცია (OIV)

ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონი

ქართული ჟესტური ენის ლექსიკონი

ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა - SS/12/1-20/14

ქართველოლოგიის საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა - SS/12/1-20/14

მიკროორგანიზმების შერეული კულტივირება,როგორც ხის დამშლელი სოკოების ლიგნოცელულაზური ფერმენტების და მცენარეული ნედლეულის დელიგნიფიკაციის გაძლიერების სტრ ...

მიკროორგანიზმების შერეული კულტივირება,როგორც ხის დამშლელი სოკოების ლიგნოცელულაზური ფერმენტების და მცენარეული ნედლეულის დელიგნიფიკაციის გაძლიერების სტრ ...

გლობულური ცილების ენერგეტიკული ბუნება: კვანტური ეფექტების და კონფორმაციული ფლექსიბილობის როლი და გამოვლინება ფუნქციასა და სტაბილობაში

გლობულური ცილების ენერგეტიკული ბუნება: კვანტური ეფექტების და კონფორმაციული ფლექსიბილობის როლი და გამოვლინება ფუნქციასა და სტაბილობაში

სიმპოზიუმი „პალიატიური მზრუნველობის ჯანდაცვითი და საუნივერსიტეტო მდგენელების - სამედიცინო მომსახურების. განათლებისა და კვლევის - ინტეგრაციისათვის"

სიმპოზიუმი „პალიატიური მზრუნველობის ჯანდაცვითი და საუნივერსიტეტო მდგენელების - სამედიცინო მომსახურების. განათლებისა და კვლევის - ინტეგრაციისათვის"

ფუნქციათა სივრცეთა გეომეტრია, ინტერპოლაცია და ჩართვის თეორემები

ფუნქციათა სივრცეთა გეომეტრია, ინტერპოლაცია და ჩართვის თეორემები

გამოყენებითი კვლევები - ახალი ტიპის სათბობის ელემენტების დამუშავება

გამოყენებითი კვლევები - ახალი ტიპის სათბობის ელემენტების დამუშავება