შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

წარმატებული პროექტები და მეცნიერები

სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა საქართველოში და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა

29 მარტს, შედგა  დისტანციური შეხვედრა, შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო საგრანტო კონკურსის ფარგლებში დაფინანსებული პროექტის „სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა საქართველოში (ქვემო ქართლი) და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა“, რომელიც გამართა  კავკასიის ხალხთა საერთაშორისო სამეცნიერო კვლევითმა ინსტიტუტმა, ხელმძღვანელი ლიანა  მელიქიშვილი .

ონლაინ შეხვედრაზე  წარმოდგენილი იყო: პროექტის მსვლელობისას განხორციელებული საქმიანობის მიმოხილვა. მონოგრაფია „ეთნიკურ ჯგუფთა ინტეგრაცია ქვემო ქართლში (სომხები და აზერბაიჯანელები)“, ასევე ეთნოგრაფიული ფილმი „მეხსიერების ხატები ინტერეთნიკური ურთიერთობის პრობლემები ქვემო ქართლში.