შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ღვაწლმოსილი ქართველი მეცნიერები

საზღვარგარეთ მოღვაწე ქართველი მეცნიერები

 

 შეხვედრა მეცნიერთან - N3 ლექცია -   "ძველი კოლხეთი, ეგრისი და იბერია“.  ლექტორი - რ. პაპუაშვილი, პროექტი "ფესვები". რუსთაველის ფონდის მეცნიერების პოპულარიზაციისათვის საგრანტო კონკურსი -2021

 

 

  შეხვედრა მეცნიერთან  - N2 ლექცია - „უძველესი ადრესამიწათმოქმედო კულტურები საქართველოში". პროექტი „ფესვები“.

 

 

 შეხვედრა მეცნიერთან- N1 ლექცია: „ქვის ხანის საქართველო: კლიმატი, კულტურა და ადაპტაცია". პროექტი „ფესვები". 

 

 

მეცნიერების, ტექნოლოგიების და ახალი მასალების როლი საქართველოში

პიროვნული უფლებები

საქართველოს პრეისტორიული ხანის არქეოლოგია

ქაოსი და ცვლილების თეორია (გიორგი ჭკადუა)

იმუნური სისტემა და ვაქცინაცია (თამარ ცერცვაძე)

კიდევ ერთი ნაბიჯი მოსაუბრე ქართული თვითგანვითარებადი ინტელექტუალური კორპუსისაკენ

ცნობიერების განსახოვნების ნარატიული სტრატეგიები თანამედროვე ქართულ რომანში

ლექცია 1: სფერო - ადამიანი (ფიზიოლოგია; თემა: დეპრესია)

 
 

ლექცია 2: სფერო - ევოლუციური მოძღვრება (თემა: პირველი ადამიანი)

 

ლექცია 3: სფერო - ეკოლოგია (თემა: კლიმატის ცვლილება)

 

ლექცია 4: სფერო - უჯრედი, რეპროდუქცია, ინდ. განვითარება (თემა: ღეროვანი უჯრედები)

 
ლექცია 5: სფერო - ეკოლოგია (თემა: ეკოსისტემები)
 
ლექცია 6: სფერო - გენეტიკა (თემა: ეპიგენეტიკის რაობა)

უნიკალური აღმოჩენა ტაო კლარჯეთში 

საჯარო ლექცია - ფუტკრის მეტყველი დუმილი

 

საჯარო ლექცია - საქართველოს ისტორია მარჯორი და ოლივერ უორდროპების თვალით

ქართულ-ოსური ურთიერთობის საკითხი სტეფანწმინდის მუნიციპალიტეტში

სომხურ-აზერბაიჯანული ეთნიკური ჯგუფების ურთიერთობა და მათი სამოქალაქო ინტეგრაციის დინამიკა საქ-ში

კიბერ უსაფრთხოება და დისტანციური მუშაობა

მწვანე საჯაროობა

კონკურსის ლეონარდო და ვინჩის პროექტი: „დისტანციური დიაგნოსტიკა“

კონკურსის ლეონარდო და ვინჩის პროექტი: მოდიფიცირებული კურკუმინის ნაწარმები

კონკურსის ლეონარდო და ვინჩის პროექტი: „მარკო/ Marco“

პროექტი : „პერსპექტიული კომპოზიციური მასალები პირბადეების ანტივირუსული ეფექტურობის გასაზრდელად“

კონკურსის ლეონარდო და ვინჩის პრიექტი: "რიგის კონტროლის სისტემა"

კონკურსის ლეონარდო და ვინჩის პროექტი: სელმეტი

პროექტი: „თვითნაკეტი პორტატიული სპექტოგრაფი ფიტოსფეროს ოპერატიული მონიტორინგისათვის“

პროექტი „ქსოვილის მოდიფიცირება კარბინის ნანონაწილაკების შემცველი ელექტროგამტარი კომპაუნდით"

პროექტი „ჩინური ვარდის (Hibiscus rosa-sinensis) სრული ქიმიური ანალიზი"

პროექტი „წყალბადის ავტომატიზირებული გენერატორი პერსპექტიული სათბობური ელემენტისათვის“

 

ონლაინ კონფერენცია „ახალი აქტუალური კვლევები ჰუმანიტარული მიმართულებით"

 

ონლაინ კონფერენცია „ფონდის მიერ დაფინანსებული ახალი გამოცემების პრეზენტაცია"

ფაგოთერაპიის სამკურნალო არეალის გაფართოება

გიორგი ელიავას სახელობის ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი

ბაქტერიოფაგიის, მიკრობიოლოგიისა და ვირუსოლოგიის ინსტიტუტი - ფაგების გამოყენების 100 წლიანი ისტორია

სხვადასხვა დაავადების წინააღმდეგ ბრძოლაში კვლევების გამოყენების მნიშვნელობა

მწვანე ტექნოლოგიები

განათლების ტექნოლოგიები

ციფრული აბრეშუმის გზა (დავით გონდაური)

ჯანდაცვის ტექნოლოგიები

ქალთა როლის გაძლიერება ტექნოლოგიებში

ციფრული ეკონომიკა

მეწარმეობა

ქაოსი და ცვლილებების თეორია

1902 წელი : ჯანყი და ფიცი გურიაში დაკარგული ისტორიის ნაკვალევზე

სტრესი და სტრესის მართვის სტრატეგიები