შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდი აცხადებს „აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში სამეცნიერო - კვლევით საგრანტო კონკურსს

კონკურსის სახელწოდება

 „აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლის 2018 წლის სახელმწიფო პროგრამის“ ფარგლებში სამეცნიერო - კვლევითი საგრანტო კონკურსი

კონკურსის აბრევიატურა - NFA-SRNSFG

 

კონკურსის მიზანი

სახელმწიფოს წინაშე არსებული სოციალურ-ეკონომიკური გამოწვევის – აზიურ ფაროსანასთან ბრძოლისა და მის გავრცელებასთან დაკავშირებული სასოფლო-სამეურნეო სირთულეების გადაჭრა სამეცნიერო-ტექნოლოგიური კვლევების განხორციელების გზით; აზიურ ფაროსანასთან დაკავშირებულ პრობლემების გადაჭრაზე ორიენტირებული ინოვაციური სამეცნიერო კვლევების მხარდაჭერა; ახალი ცოდნის, მეთოდების და ინოვაციური ტექნოლოგიური გადაწყვეტილებების ძიება; პრობლემის მოგვარების ახალი მოდელების თეორიული და ექსპერიმენტული შესწავლა-ანალიზი საერთაშორისო სივრცეში არსებული საუკეთესო გამოცდილების გაზიარების საფუძველზე.

კონკურსში წარდგენილი პროექტი მიზნად უნდა ისახავდეს საქართველოს პირობებში აზიური ფაროსანას (ლათ. Halyomorpha halys) ბიოლოგიისა და რიცხოვნობის დინამიკის შესწავლას; მისი ბიოანტაგონისტებისა და ბიოლოგიური მტრების გამოვლენას, მათი გამოყენების შესაძლებლობას და მიზანშეწონილობას, მონიტორინგს და მცენარეთა დაცვის სხვადასხვა, მათ შორის ბიოლოგიური საშუალებების ეფექტიანობის შესწავლას; ასევე პრობლემის გადაჭრის ახალი ჰიპოთეზებისა და კონცეფციების ექსპერიმენტულ დამტკიცებას. დაფინანსებული კვლევა გრძელვადიან პერსპექტივაში უნდა წარმოადგენდეს აზიური ფაროსანას წინააღმდეგ ბრძოლაში პროგრესის საფუძველს ქვეყნის, რეგიონის ან/და მსოფლიო მასშტაბით.

 

საპროექტო განაცხადის ტიპი               ინსტიტუციური

კონკურსის ძირითადი პირობები

პროექტისათვის მოთხოვნილი საგრანტო დაფინანსება არ უნდა აღემატებოდეს 61 250 ლარს 1 წლიანი პროექტისათვის და 122 500 ლარ – 2 წლიანი პროექტისათვის. 

პროექტის განხორციელების პერიოდი: 1 ან 2 წელი.

 

კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი

გამოცხადების თარიღი:  14 ივნისი, 2018

ჯგუფური კონსულტაციების თარიღები:  26 ივნისი, 2018 16:00 სთ. (რეგისტრაციის ფორმა)

                                                                           10 ივლისი, 2018 16:00 სთ. (რეგისტრაციის ფორმა)

შეკითხვების გამოგზავნის ბოლო ვადა:   17 ივლისი, 2018

ელექტრონული რეგისტრაციის გახსნა:    7 ივლისი, 2018

რეგისტრაციის ბოლო ვადა:

                    ელექტრონული - 23 ივლისი, 2018  16:00 სთ.

                    კანცელარიაში - 24 ივლისი, 2018  16:00 სთ.

 

კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები

 

პროექტის მომზადებისათვის საჭირო დანართები და მასალები

 • კონკურსის პირობები (დანართი 1)
 • პირობები-კონსოლიდირებული ვერსია
 • პროექტის თავფურცელი (დანართი 2) ნიმუში
 • საპროექტო წინადადება (დანართი 3) GEO/ENG
 • ძირითადი პერსონალის პროფესიული ბიოგრაფია - CV (დანართი 4) ნიმუში
 • პროექტის განხორციელების გეგმა-გრაფიკი (დანართი 5) GEO/ENG
 • პროექტის განხორციელების ბიუჯეტი (დანართი 6) ნიმუშები GEO/ENG
 • კონსულტანტის თანხმობის წერილი (დანართი 7) GEO/ENG
 • ცნობა თანადაფინანსების შესახებ (ასეთის არსებობის შემთხვევაში) (დანართი 8) GEO/ENG
 • ხშირად დასმული კითხვები

 

ელექტრონული რეგისტრაციის ლინკები

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა (GMUS) - პროექტების რეგისტრაციისათვის (ბმული)

ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია (ბმული)

 

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განმცხადებლებისთვის:

 • პროექტის მოსამზადებლად აუცილებელია, დეტალურად გაეცნოთ დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულ კონკურსის პროგრამასა და პირობებს, ასევე დანართებს;
 • დანართები, რომლებიც მოცემულია ნიმუშის სახით, ივსება გრანტების მართვის ერთიან სისტემაში - GMUS-ში ელექტრონული რეგისტრაციის დროს;
 • ჩატარდება მხოლოდ ჯგუფური კონსულტაციები.

დამატებითი კითხვების არსებობის შემთხვევაში, შესაძლებელია შეკითხვების გამოგზავნა ელ. ფოსტით nfa@rustaveli.org,ge  14/06-დან17/07- მდე.

ხშირად დასმული კითხვების დოკუმენტი განახლდება პერიოდულად.

 

კოორდინატორები:

ნატალია გვერდწითელი 2 200 220 (4015)

საკონტაქტო ინფორმაცია: nfa@rustaveli.org,ge

 

ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!