შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ACTUAL PROBLEMS AND MODERN TECHNOLOGIES OF FOOD PRODUCTS PRODUCTION

ACTUAL PROBLEMS AND MODERN TECHNOLOGIES OF FOOD PRODUCTS PRODUCTION

ACTUAL PROBLEMS AND MODERN TECHNOLOGIES OF FOOD PRODUCTS

ACTUAL PROBLEMS AND MODERN TECHNOLOGIES OF FOOD PRODUCTS

Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology

Proceedings of the VII International Scientific and Practical Conference International Trends in Science and Technology

Regional forecasting system of marinestate and variability of dynamical processes in the easternmost part of the Black Sea

Regional forecasting system of marinestate and variability of dynamical processes in the easternmost part of the Black Sea

RESEARCH CONFERENCE  BARCELONA 2014

RESEARCH CONFERENCE BARCELONA 2014