შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
საქართველოს ტყეებში ნახშირბადის მარაგების შეფასება

საქართველოს ტყეებში ნახშირბადის მარაგების შეფასება

თხილის პლანტაციაშიi შუალედური კულტურების გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერებაზე

თხილის პლანტაციაშიi შუალედური კულტურების გავლენა ნიადაგის ნაყოფიერებაზე

ზემო აფხაზეთის  ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლება და მათზე  თხილის პლანტაციის გაშენების ტექნოლოგიების დემონსტრირება

ზემო აფხაზეთის ნიადაგების ნაყოფიერების ამაღლება და მათზე თხილის პლანტაციის გაშენების ტექნოლოგიების დემონსტრირება

პარკოსან კულტურებში ტენის ცვლილების პროცესის  მათემატიკური მოდელი

პარკოსან კულტურებში ტენის ცვლილების პროცესის მათემატიკური მოდელი