შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
Adaptation in a dialogical perspective—From acculturation to proculturation

Adaptation in a dialogical perspective—From acculturation to proculturation

The Impact of FDI  on Economic Development: The Case of Georgia

The Impact of FDI on Economic Development: The Case of Georgia

The Caucasus 3 Plus the Baltic 3 and Economic Cooperation with China1

The Caucasus 3 Plus the Baltic 3 and Economic Cooperation with China1

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტუალი

საერთაშორისო სამეცნიერო ჟურნალი ინტელექტუალი

ძალაუფლების დანაწილებისა და   „კონტროლისა  და  ბალანსის" კონცეფცია

ძალაუფლების დანაწილებისა და „კონტროლისა და ბალანსის" კონცეფცია

Childless Women in Georgia

Childless Women in Georgia

Georgia in-between: religion in public schools

Georgia in-between: religion in public schools

Seasonal migration and symbolic power: the case of Muslim Meskhetians from Nasakirali

Seasonal migration and symbolic power: the case of Muslim Meskhetians from Nasakirali