შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

Seasonal migration and symbolic power: the case of Muslim Meskhetians from Nasakirali

Seasonal migration and symbolic power: the case of Muslim Meskhetians from Nasakirali Emoji Book png download - 600*600 - Free Transparent Emoji png Download. -  CleanPNG / KissPNG