შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
 „ანგელოზი“ „დემონის“ პირისპირ: დასავლეთის წინააღმდეგობრივი  სახე საქართველოში

„ანგელოზი“ „დემონის“ პირისპირ: დასავლეთის წინააღმდეგობრივი სახე საქართველოში

კროსკულტურული ურთიერთობები  საერთაშორისო ბიზნესში

კროსკულტურული ურთიერთობები საერთაშორისო ბიზნესში

მოქალაქეობრივი განათლება

მოქალაქეობრივი განათლება

დემოკრატიული მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში:  გამოწვევები და განვითარების გზები

დემოკრატიული მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში: გამოწვევები და განვითარების გზები

ევროპის კავშირის სამართალი (პირველი ნაწილი)

ევროპის კავშირის სამართალი (პირველი ნაწილი)

ევროპის კავშირის ცნობარი

ევროპის კავშირის ცნობარი

ადამიანის უფლებათა დაცვის  კოლიზიური ევროპული  სტანდარტები ექსტრადიციის  სფეროში

ადამიანის უფლებათა დაცვის კოლიზიური ევროპული სტანდარტები ექსტრადიციის სფეროში

თანამედროვე მაკროეკონომიკა  წიგნი II

თანამედროვე მაკროეკონომიკა წიგნი II

თანამედროვე მაკროეკონომიკა  წიგნი I

თანამედროვე მაკროეკონომიკა წიგნი I

სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვა საქართველოში

სოციალური და ეკონომიკური უფლებების დაცვა საქართველოში

საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია: შემუშავება, მიღება, სახელმწიფოს მოწყობის კონცეფცია

საქართველოს 1921 წლის კონსტიტუცია: შემუშავება, მიღება, სახელმწიფოს მოწყობის კონცეფცია

ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდები (ეთიკური კვლევა და ანალიტიკა)

ქუჩასთან დაკავშირებული ახალგაზრდები (ეთიკური კვლევა და ანალიტიკა)