შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ხელისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტები

ხელისუფლება და ეკონომიკური პოლიტიკის ინსტრუმენტები

ნაწილი I ბირთვი  თავი 1. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები (სახელმძღვანელო)

ნაწილი I ბირთვი თავი 1. მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები (სახელმძღვანელო)

საქართველო დაწყებითი კლასების  მათემატიკის ამოცანებში

საქართველო დაწყებითი კლასების მათემატიკის ამოცანებში

აღმასრულებელი ხელისუფლების საპარლამენტო კონტროლი საქართველოში

აღმასრულებელი ხელისუფლების საპარლამენტო კონტროლი საქართველოში

ნაციონალიზმი

ნაციონალიზმი

საძიებო და საოლიმპიადო  მათემატიკური ამოცანები  დაწყებით კლასებში  (I-VI კლასები)

საძიებო და საოლიმპიადო მათემატიკური ამოცანები დაწყებით კლასებში (I-VI კლასები)

რა არის  “პოლიტიკური  ისლამი”?

რა არის “პოლიტიკური ისლამი”?

 „ანგელოზი“ „დემონის“ პირისპირ: დასავლეთის წინააღმდეგობრივი  სახე საქართველოში

„ანგელოზი“ „დემონის“ პირისპირ: დასავლეთის წინააღმდეგობრივი სახე საქართველოში

კროსკულტურული ურთიერთობები  საერთაშორისო ბიზნესში

კროსკულტურული ურთიერთობები საერთაშორისო ბიზნესში

მოქალაქეობრივი განათლება

მოქალაქეობრივი განათლება

დემოკრატიული მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში:  გამოწვევები და განვითარების გზები

დემოკრატიული მოქალაქეობა საქართველოს სკოლებში: გამოწვევები და განვითარების გზები

ევროპის კავშირის სამართალი (პირველი ნაწილი)

ევროპის კავშირის სამართალი (პირველი ნაწილი)