შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ეთნოლინგვისტურ ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

ეთნოლინგვისტურ ტერმინთა განმარტებითი ლექსიკონი

ქართული კულტურის ეთნოლინგვისტური ენციკლოპედია (ძირითადი მახასიათებლები)

ქართული კულტურის ეთნოლინგვისტური ენციკლოპედია (ძირითადი მახასიათებლები)

აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)

აფხაზეთი: შუა საუკუნეებიდან დღემდე (ისტორიულ-კულტუროლოგიური ასპექტები)

დოკუმენტური წყაროები XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ II

დოკუმენტური წყაროები XVII საუკუნის I ნახევრის ქართლისა და კახეთის მეფეების შესახებ II

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დასავლეთევროპული ხელოვნების კოლექციის ინტეგრირებული კვლევები

საქართველოს ეროვნული მუზეუმის დასავლეთევროპული ხელოვნების კოლექციის ინტეგრირებული კვლევები

საქართველოს ევროპული ორიენტაციის გენეზისი

საქართველოს ევროპული ორიენტაციის გენეზისი

ახალი მასალები საქართველოს შესახებ ირანის არქივებსა და ბიბლიოთეკებში

ახალი მასალები საქართველოს შესახებ ირანის არქივებსა და ბიბლიოთეკებში

ქართველურ-თურქულ სამეტყველო კოდთა შერევის კანონზომიერებები ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მეტყველების მიხედვით

ქართველურ-თურქულ სამეტყველო კოდთა შერევის კანონზომიერებები ქართველურენოვანი მუჰაჯირების შთამომავალთა მეტყველების მიხედვით

ციხიაგორა

ციხიაგორა

ბასიანის ძეგლების 2022 წლის საკვლევი ექსპედიციის ანგარიში

ბასიანის ძეგლების 2022 წლის საკვლევი ექსპედიციის ანგარიში

„გრიგოლ ნეოკესარიელის ცხოვრების” სირიული რედაქციის ქართული თარგმანი

„გრიგოლ ნეოკესარიელის ცხოვრების” სირიული რედაქციის ქართული თარგმანი

მხატვრები შუა საუკუნეების საქართველოში

მხატვრები შუა საუკუნეების საქართველოში