შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ჯავახეთის ონომასტიკური მასალის კვლევა და დოკუმენტირება

ჯავახეთის ონომასტიკური მასალის კვლევა და დოკუმენტირება

წმინდა დიმიტრი შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში

წმინდა დიმიტრი შუა საუკუნეების ქართულ ხელოვნებაში

ᲔᲗᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲯᲒᲣᲤᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲛᲐᲗᲘ  ᲞᲔᲠᲘᲝᲓᲣᲚᲘ ᲒᲐᲛᲝᲪᲔᲛᲔᲑᲘ  ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ  1819-1921 ᲬᲚᲔᲑᲨᲘ

ᲔᲗᲜᲘᲙᲣᲠᲘ ᲯᲒᲣᲤᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲛᲐᲗᲘ ᲞᲔᲠᲘᲝᲓᲣᲚᲘ ᲒᲐᲛᲝᲪᲔᲛᲔᲑᲘ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ 1819-1921 ᲬᲚᲔᲑᲨᲘ

ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის X ტომი

ქართველ მწერალთა ეპისტოლური მემკვიდრეობის X ტომი

ირანული ზეგავლენა ქართველ  დიდგვაროვანთა სამოსში XVI-XVII საუკუნეების  დასავლეთ საქართველოს ფრესკების მიხედვით

ირანული ზეგავლენა ქართველ დიდგვაროვანთა სამოსში XVI-XVII საუკუნეების დასავლეთ საქართველოს ფრესკების მიხედვით

სიძულვილის ენა და გენდერული სტერეოტიპები ქართულ ციფრულ მედია-დისკურსში

სიძულვილის ენა და გენდერული სტერეოტიპები ქართულ ციფრულ მედია-დისკურსში

საქართველოს კათოლიკური მისიების ლექსიკოგრაფიული მემკვიდრეობა უცნობი ავტორი ქართული ენის გრამატიკა და ლექსიკონი

საქართველოს კათოლიკური მისიების ლექსიკოგრაფიული მემკვიდრეობა უცნობი ავტორი ქართული ენის გრამატიკა და ლექსიკონი

საქართველოს II რესპუბლიკა

საქართველოს II რესპუბლიკა

ეთნომუსიკოლოგიის კვლევა (ოცდაცამეტი თვალსაზრისი)

ეთნომუსიკოლოგიის კვლევა (ოცდაცამეტი თვალსაზრისი)

ქართლის ქალაქები რომაულ  იმპერიულ და გვიან ანტიკურ ხანებში

ქართლის ქალაქები რომაულ იმპერიულ და გვიან ანტიკურ ხანებში

"შუა საუკუნეების ქართული ეკლესიები. არქიტექტურის მოკლე მიმოხილვა"

"შუა საუკუნეების ქართული ეკლესიები. არქიტექტურის მოკლე მიმოხილვა"

ხიდები შუა  საუკუნეების საქართველოში

ხიდები შუა საუკუნეების საქართველოში