შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ირანი და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები (განსხვავებული რეალობები, განსხვავებული შესაძლებლობები)

ირანი და სამხრეთ კავკასიის ქვეყნები (განსხვავებული რეალობები, განსხვავებული შესაძლებლობები)

ქართული გალობის ჭრელები

ქართული გალობის ჭრელები

საქართველოში აღმოჩენილი პრეისტორიული ქსოვილები

საქართველოში აღმოჩენილი პრეისტორიული ქსოვილები

ქართული ქრისტიანული თემი  წმინდა მიწაზე

ქართული ქრისტიანული თემი წმინდა მიწაზე

ზედაშეს კულტურა საქართველოში

ზედაშეს კულტურა საქართველოში

ქორეპისკოპოსი და მეფე ( კახეთის პოლიტიკური ისტორია VIII-XII საუკუნეებში)

ქორეპისკოპოსი და მეფე ( კახეთის პოლიტიკური ისტორია VIII-XII საუკუნეებში)

ადრექრისტიანული ლიტურგიკული  ნივთები საქართველოში (ბრინჯაოს საცეხლურები)

ადრექრისტიანული ლიტურგიკული ნივთები საქართველოში (ბრინჯაოს საცეხლურები)

ქართული კოსტიუმი უცხოურ წერილობით და სახვით წყაროებში

ქართული კოსტიუმი უცხოურ წერილობით და სახვით წყაროებში

ქართული ხელნაწერი წიგნის მომხატველ ოსტატთა შემოქმედება (X-XIX სს.)

ქართული ხელნაწერი წიგნის მომხატველ ოსტატთა შემოქმედება (X-XIX სს.)

უცხოეთში გადაწერილი ქართული ხელნაწერები საქართველოს სიძველეთსაცავებში

უცხოეთში გადაწერილი ქართული ხელნაწერები საქართველოს სიძველეთსაცავებში

ქართული ხელნაწერი წიგნის მომხატველ ოსტატთა შემოქმედება (X-XIX სს.)

ქართული ხელნაწერი წიგნის მომხატველ ოსტატთა შემოქმედება (X-XIX სს.)

პატარა ქალაქის დიდი ამბები

პატარა ქალაქის დიდი ამბები