შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
ანისი და საქართველო ტომი III

ანისი და საქართველო ტომი III

ანისი და საქართველო ტომი II

ანისი და საქართველო ტომი II

ანისი და საქართველო ტომი I

ანისი და საქართველო ტომი I

წმინდა მამათა სწავლანი ბიზანტიურ-ქართულ ინტერდისციპლინარულ ურთიერთობათა კონტექსტში წიგნი II

წმინდა მამათა სწავლანი ბიზანტიურ-ქართულ ინტერდისციპლინარულ ურთიერთობათა კონტექსტში წიგნი II

წმინდა მამათა სწავლანი ბიზანტიურ-ქართულ ინტერდისციპლინარულ ურთიერთობათა კონტექსტში წიგნი I

წმინდა მამათა სწავლანი ბიზანტიურ-ქართულ ინტერდისციპლინარულ ურთიერთობათა კონტექსტში წიგნი I

სამეგრელო ტოპონიმიკური ატლასი

სამეგრელო ტოპონიმიკური ატლასი

სამეგრელო მხარეთმცოდნეობითი შრომები    I ტომი

სამეგრელო მხარეთმცოდნეობითი შრომები I ტომი

საქართველოს დამფუძნებელი კრება ქართული პარლამენტარიზმის გამოცდილება

საქართველოს დამფუძნებელი კრება ქართული პარლამენტარიზმის გამოცდილება

უმაღლესი განათლება საქართველოში და კურსდამთავრებულთა კომპეტენციების თვითშეფასება

უმაღლესი განათლება საქართველოში და კურსდამთავრებულთა კომპეტენციების თვითშეფასება

სამედიცინო და ვეტერინარული ხელნაწერები საქართველოსა და უცხოეთის სიძველეთსაცავებში

სამედიცინო და ვეტერინარული ხელნაწერები საქართველოსა და უცხოეთის სიძველეთსაცავებში

კვლევები გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისთვის

კვლევები გურამ რჩეულიშვილის ცხოვრებისა და შემოქმედების მატიანისთვის

მეხსიერების ადგილები და ქართული ნაციონალური იდენტობის სიმბოლური გარემო

მეხსიერების ადგილები და ქართული ნაციონალური იდენტობის სიმბოლური გარემო