შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
საქართველოს სარწყავი რეგიონების ირიგაციული  მაჩვენებლების და რწყვის საჭიროების დადგენა  მუნიციპალიტეტების მიხედვით

საქართველოს სარწყავი რეგიონების ირიგაციული მაჩვენებლების და რწყვის საჭიროების დადგენა მუნიციპალიტეტების მიხედვით

კრიკინა ვაზი - გავრცელება საქართველოში და კვლევის თანამედროვე ასპექტები

კრიკინა ვაზი - გავრცელება საქართველოში და კვლევის თანამედროვე ასპექტები

ვენახი და გარემო

ვენახი და გარემო

ფრაგმენტები საქართველოს მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ისტორიიდან

ფრაგმენტები საქართველოს მეტალურგიისა და მასალათმცოდნეობის ისტორიიდან

WILD GRAPEVINE IN GEORGIA

WILD GRAPEVINE IN GEORGIA

ფოთლის მორფოლოგია-მორფომეტრიის საფუძვლები

ფოთლის მორფოლოგია-მორფომეტრიის საფუძვლები

საქართველოს ტყის გენეტიკური რესურსების  ინვენტარიზაციის მასალები

საქართველოს ტყის გენეტიკური რესურსების ინვენტარიზაციის მასალები

აჭარის ტყის იშვიათი მერქნიანი სახეობების ინვენტარიზაციის  მასალები

აჭარის ტყის იშვიათი მერქნიანი სახეობების ინვენტარიზაციის მასალები

საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნი

საქართველოს ნიადაგების წითელი წიგნი

საქართველოს ტყეებში  ნახშირბადის მარაგების  შეფასება

საქართველოს ტყეებში ნახშირბადის მარაგების შეფასება

გლობალური დათბობის პირობებში საქართველოს წიწვოვანი ტყეების (სოჭი, ნაძვი, ფიჭვი) ფიტომასისა და დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები და კონვერსიული კოეფიცი ...

გლობალური დათბობის პირობებში საქართველოს წიწვოვანი ტყეების (სოჭი, ნაძვი, ფიჭვი) ფიტომასისა და დეპონირებული ნახშირბადის მარაგები და კონვერსიული კოეფიცი ...

ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალის მცენარეულ საფარში შთანთქმული ნახშირბადის (C-CO2) მარაგების დადგენა

ლაგოდეხის სახელმწიფო ნაკრძალის მცენარეულ საფარში შთანთქმული ნახშირბადის (C-CO2) მარაგების დადგენა