შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
თორიუმი - მომავლის ენერგია  და მისი მადანგამოვლინებები საქართველოში

თორიუმი - მომავლის ენერგია და მისი მადანგამოვლინებები საქართველოში

რადიოფიზიკა

რადიოფიზიკა

ლითონური ნაკეთობების თბური პროცესებით დამზადება-დამუშავების დეფექტები

ლითონური ნაკეთობების თბური პროცესებით დამზადება-დამუშავების დეფექტები

ვენტილაციისა და ხანძრების ანალიზი საავტომობილო გვირაბებში

ვენტილაციისა და ხანძრების ანალიზი საავტომობილო გვირაბებში

ელექტრომაგნიტური გამოსხივება და მისი წყაროები მედიცინაში

ელექტრომაგნიტური გამოსხივება და მისი წყაროები მედიცინაში

აპოპტოზის რეგულაცია Jurkat უჯრედების მოდელურ სისტემებში

აპოპტოზის რეგულაცია Jurkat უჯრედების მოდელურ სისტემებში

პოლიფენოლებით მდიდარი ქართული სანელებლები

პოლიფენოლებით მდიდარი ქართული სანელებლები

წითელი ყურძნის ექსტრაქტის ანტიათეროგენული აქტივობა

წითელი ყურძნის ექსტრაქტის ანტიათეროგენული აქტივობა

Dynamics of vibratory technological machines and processes

Dynamics of vibratory technological machines and processes

ტექნიკური პროგრესი, ეკონომიკური კვლევების ეფექტურობა და მანქანების დეფიციტური დეტალების აღდგენის ალტერნატიური რესურსდამზოგი ტექნოლოგიები

ტექნიკური პროგრესი, ეკონომიკური კვლევების ეფექტურობა და მანქანების დეფიციტური დეტალების აღდგენის ალტერნატიური რესურსდამზოგი ტექნოლოგიები

მეექვსე თაობის (6G) უსადენო საკომუნიკაციო ქსელები და სისტემები

მეექვსე თაობის (6G) უსადენო საკომუნიკაციო ქსელები და სისტემები

ციფრული კავშირის სისტემების შემუშავება რადიოარხებისათვის

ციფრული კავშირის სისტემების შემუშავება რადიოარხებისათვის