შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
საშიში გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენები ცენტრალური კავკასიონის საზღვრისპირა  რეგიონებში – ყაზბეგი, დუშეთი,  თიანეთი და მცხეთა

საშიში გეოლოგიური და ჰიდრომეტეოროლოგიური მოვლენები ცენტრალური კავკასიონის საზღვრისპირა რეგიონებში – ყაზბეგი, დუშეთი, თიანეთი და მცხეთა

მიგარიას კირქვული მასივის  კარსტი და მღვიმეები

მიგარიას კირქვული მასივის კარსტი და მღვიმეები

ენდოგენური პეპტიდების როლი ორგანიზმების სისტემურ თვითრეგულაციაში

ენდოგენური პეპტიდების როლი ორგანიზმების სისტემურ თვითრეგულაციაში

ᲒᲔᲝᲞᲐᲠᲙᲘᲡ ᲓᲐᲒᲔᲒᲛᲐᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲔᲑᲘ ᲠᲐᲭᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲘᲡ ᲛᲐᲒᲐᲚᲘᲗᲖᲔ

ᲒᲔᲝᲞᲐᲠᲙᲘᲡ ᲓᲐᲒᲔᲒᲛᲐᲠᲔᲑᲐ ᲓᲐ ᲞᲔᲠᲡᲞᲔᲥᲢᲘᲕᲔᲑᲘ ᲠᲐᲭᲘᲡ ᲠᲔᲒᲘᲝᲜᲘᲡ ᲛᲐᲒᲐᲚᲘᲗᲖᲔ

საქართველოს ზოგიერთი ინდუსტრიული რაიონის ნიადაგებში მძიმე ლითონების შემცველობა

საქართველოს ზოგიერთი ინდუსტრიული რაიონის ნიადაგებში მძიმე ლითონების შემცველობა

აგონისტებით გამოწვეული გარდამავალი რეცეპტორების პოტენციური არხების  აქტიურობის ქცევითი შესწავლა

აგონისტებით გამოწვეული გარდამავალი რეცეპტორების პოტენციური არხების აქტიურობის ქცევითი შესწავლა

თავის ტვინის ლიმბურ უბნებში არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო  პრეპარატებით გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა

თავის ტვინის ლიმბურ უბნებში არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებით გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა

Annotated List of Invertebrates of the Georgian Karst Caves

Annotated List of Invertebrates of the Georgian Karst Caves

კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დეგრადაცია

კლიმატის თანამედროვე ცვლილების ფონზე ალაზნის ველის დამლაშებული ნიადაგების დეგრადაცია

საქართველოს კლიმატის ცვლილება გლობალური დათბობის პირობებში

საქართველოს კლიმატის ცვლილება გლობალური დათბობის პირობებში

საქართველოს ბაქნური კარსტი

საქართველოს ბაქნური კარსტი

ქართულ-ბიზანტიური ტიხროვანი მინანქრის მინერალოგიურ თავისებურებათა კვლევა  ინოვაციური მეთოდებით

ქართულ-ბიზანტიური ტიხროვანი მინანქრის მინერალოგიურ თავისებურებათა კვლევა ინოვაციური მეთოდებით