შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
აუტიზმის შეფასების და მართვის თანამედროვე პრინციპები

აუტიზმის შეფასების და მართვის თანამედროვე პრინციპები

თავის ტვინის ლიმბურ უბნებში არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო  პრეპარატებით გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა

თავის ტვინის ლიმბურ უბნებში არასტეროიდული ანთების საწინააღმდეგო პრეპარატებით გამოწვეული ტოლერანტობის შესწავლა

პირველადი ჯანდაცვის სისტემა და მისი როლი ჯანმრთელობის კაპიტალის ამაღლებაში

პირველადი ჯანდაცვის სისტემა და მისი როლი ჯანმრთელობის კაპიტალის ამაღლებაში

ჯანდაცვის პოლიტიკის გამოწვევები საქართველოში:სამედიცინო მომსახურების ორგანიზაციული და ფინანსური  პერსპექტივა

ჯანდაცვის პოლიტიკის გამოწვევები საქართველოში:სამედიცინო მომსახურების ორგანიზაციული და ფინანსური პერსპექტივა