შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ჯანდაცვის პოლიტიკის გამოწვევები საქართველოში:სამედიცინო მომსახურების ორგანიზაციული და ფინანსური პერსპექტივა

    წიგნი გამოიცა შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის მიერ 2019 წელს გამოცხადებულ `საგამომცემლო სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის ფარგლებში (გრანტი SP-19-203).

   წიგნში განხილულია საქართველოს ჯანდაცვის სფეროში არსებული პრობლემები და მათი გადაწყვეტის გზები. წიგნი განკუთვნილია ჯანდაცვის პოლიტიკის, ჯანდაცვის ადმინისტრირებისა და ჯანდაცვის ეკონომიკის, ჯანდაცვის სოციოლოგიის სპეციალისტებისათვის, ასევე ჯანდაცვის საკითხებით დაინტერესებული ფართო მკითხველისათვის.

წიგნის სრული ელექტრონული ვერსია შეგიძლიათ იხილოთ: ???? Open Book Emoji ????????????❤️????