შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

ფონდი აცხადებს 2022 წლის სამეცნიერო პოპულარული, შემეცნებითი ფილმების შექმნის მხარდაჭერის კონკურსს

კონკურსის აბრევიატურა: SPF

კონკურსის მიზანი

საქართველოს ისტორიული და კულტურული  მემკვიდრეობის ფასეულობების საერთაშორისო ასპარეზზე გატანა და მისი პოპულარიზაცია;  საქართველოს მეცნიერების შესახებ, სანდო წყაროებზე დაფუძნებული, სამეცნიერო პოპულარული, შემეცნებითი ფილმების შექმნა.

საპროექტო განაცხადის ტიპი: ინსტიტუციური

კონკურსის ადმინისტრირების გრაფიკი:

10 მარტი -  11 აპრილი 18:00 სთ-მდე – პროექტების ელექტრონული რეგისტრაცია GMUS-ში;

14 აპრილი 18:00 სთ-მდე – კონკურსში მონაწილეობის შესახებ განცხადების წარდგენა ფონდის კანცელარიაში;

აპრილი - ტექნიკური ექსპერტიზა - რეგისტრირებული პროექტების კონკურსის მოთხოვნებთან შესაბამისობის შემოწმება, ხარვეზების დადგენა და გამოსწორება;

აპრილი – შუალედური შედეგების გამოქვეყნება - ინფორმაცია კონკურსის პირობების დარღვევით წარმოდგენილი პროექტების მოხსნის შესახებ;

მაისი – კონკურსის პირობების დაცვით წარმოდგენილი პროექტების შეფასება;

მაისი – კონკურსის შედეგების გამოქვეყნება;

მაისი -  ხელშეკრულების გაფორმება.

 

ჯგუფური კონსულტაციები:

21 მარტი - 13:00 სთ - ჯგუფური ონლაინ კონსულტაცია

5 აპრილი - 14:00 სთ - ჯგუფური ონლაინ კონსულტაცია

Join Zoom Meeting
https://us04web.zoom.us/j/5977352291?pwd=Wi9mK3dzNTc1ejBwUGhkelE3RGRBZz09

Meeting ID: 597 735 2291
Passcode: 470662

 

კონკურსის მარეგულირებელი დოკუმენტები:

 • "მეცნიერების პოპულარიზაციის" პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის მოადგილის 2021 წლის 29 დეკემბრის N1435044 ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე" 2022 წლის 23 თებერვლის N187693 ბრძანება
 • შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გენერალური დირექტორის 2022 წლის 1-ელი მარტის ბრძანება

 

პროექტის მომზადებისათვის საჭირო მასალები და დანართები:

 1. კონკურსზე რეგისტრაციის წესი (დანართი 1)
 2. კრებსითი ინფორმაცია კონკურსის შესახებ (ივსება GMUS-ში)
 3. საპროექტო წინადადება (დანართი 3, იტვირთება GMUS-ში PDF დოკუმენტის ფორმით)
 4. პროფესიული ბიოგრაფია (დანართი 4, იტვირთება GMUS-ში PDF დოკუმენტის ფორმით)
 5. ცნობა თანადაფინანსების შეახებ (დანართი 5, იტვირთება GMUS-ში PDF დოკუმენტის ფორმით) ქართულ და ინგლისურ ენებზე
 6. ფილმის გეგმა-გრაფიკი (დანართი 6, ივსება GMUS-ში)
 7. ფილმის ბიუჯეტი და ბიუჯეტის დასაბუთება (დანართი 7, ივსება GMUS-ში)
 8. განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ (გენერირდება GMUS-დან)

 

ელექტრონული რეგისტრაციის ბმული

გრანტების მართვის ერთიანი სისტემა (GMUS) - პროექტების რეგისტრაციისათვის (ბმული)

ელექტრონული რეგისტრაციის ინსტრუქცია (ბმული)

მნიშვნელოვანი ინფორმაცია განმცხადებლებისთვის:

 • პროექტის მოსამზადებლად აუცილებელია დეტალურად გაეცნოთ როგორც მინისტრის ბრძანებას, ასევე დირექტორის ბრძანებით დამტკიცებულ რეგისტრაციის წესსა და შესაბამის დანართებს;
 • ჩატარდება მხოლოდ ჯგუფური კონსულტაციები;

 

კოორდინატორები:

ქეთევან გორგაძე, თამარ ბოკუჩავა

568 88 37 57, 599 899 623

საკონტაქტო ინფორმაცია: spf@rustaveli.org.ge

ფონდი გისურვებთ წარმატებებს!