შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN
3-D anatomy of active fault-propagation fold: A multidisciplinary case study from Tsaishi, western Caucasus (Georgia)

3-D anatomy of active fault-propagation fold: A multidisciplinary case study from Tsaishi, western Caucasus (Georgia)

Landsliding near Enguri dam (Caucasus, Georgia) and possible 1 	seismotectonic effects

Landsliding near Enguri dam (Caucasus, Georgia) and possible 1 seismotectonic effects

Active inversion tectonics, simple shear folding and back -thrusting  at Rioni Basin, Georgia

Active inversion tectonics, simple shear folding and back -thrusting at Rioni Basin, Georgia

Some results of study of variations of light ions concentration and their connections with the ionizing radiation and sub-micron aerosol content in ai ...

Some results of study of variations of light ions concentration and their connections with the ionizing radiation and sub-micron aerosol content in ai ...

REVIEW OF THE GENUS CRYPTOPHAGUS HERBST, 1863 (COLEOPTERA CRYPTOPHAGIDAE) FROM GEORGIA

REVIEW OF THE GENUS CRYPTOPHAGUS HERBST, 1863 (COLEOPTERA CRYPTOPHAGIDAE) FROM GEORGIA

CONTRIBUTION TO THE APHID FAUNA (HEMIPTERA APHIDOIDEA) OF KHEVI FLORISTIC REGION (EASTERN GEORGIA)

CONTRIBUTION TO THE APHID FAUNA (HEMIPTERA APHIDOIDEA) OF KHEVI FLORISTIC REGION (EASTERN GEORGIA)

CAUCASIAN  ENTOMOLOGICAL  BULLETIN

CAUCASIAN ENTOMOLOGICAL BULLETIN

Mesomermis devii sp. nov. (Nematoda: Mermithidae), a new species of nematode from Devi Cave in Georgia

Mesomermis devii sp. nov. (Nematoda: Mermithidae), a new species of nematode from Devi Cave in Georgia