შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო
EN

Some results of study of variations of light ions concentration and their connections with the ionizing radiation and sub-micron aerosol content in air under the conditions of Tbilisi city

2009-2012, საქართველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის გრანტი №GNSF/ST08/5-437

სრული ელექტრონული ვერსია  შეგიძლიათ იხილოთ: ???? Open Book Emoji ????????????❤️????