შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
EIT Food’s Global Food Venture (GFV) programme

EIT Food’s Global Food Venture (GFV) programme

ფონდი აანონსებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსს

ფონდი აანონსებს ახალგაზრდა მეცნიერთა კვლევების გრანტით დაფინანსების კონკურსს

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა მიგრაციის საკითხებზე

საერთაშორისო საზაფხულო სკოლა მიგრაციის საკითხებზე

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ინოვაციური მედიცინის ინიციატივის (IMI) კონკურსის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ინოვაციური მედიცინის ინიციატივის (IMI) კონკურსის შესახებ

აღმოსავლეთ სანაპიროს ინოვაციების ტური

აღმოსავლეთ სანაპიროს ინოვაციების ტური

ფონდი აანონსებს 2018 წლის “დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსს”

ფონდი აანონსებს 2018 წლის “დოქტორანტურის საგანმანათლებლო პროგრამების გრანტით დაფინანსების კონკურსს”

ფონდი აანონსებს „მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების“ 2018 წლის საგრანტო კონკურსს

ფონდი აანონსებს „მობილობისა და საერთაშორისო სამეცნიერო ღონისძიებების“ 2018 წლის საგრანტო კონკურსს

Innnovative Medicines Initiative-ის ვებინარი

Innnovative Medicines Initiative-ის ვებინარი

2018 წლის კონფერენცია “საქართველოს შემსწავლელი კვლევითი პროგრამის" შესახებ

2018 წლის კონფერენცია “საქართველოს შემსწავლელი კვლევითი პროგრამის" შესახებ

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი

კონსულტაციის და ტრენინგის ცენტრი

ვებინარი  ჰორიზონტი 2020-ის მიმდინარე კონკურსის შესახებ - “უკეთესი ჯანმრთელობა &ეკონომიკური განვითარება და მდგრადი ჯანდაცვის სისტემა”

ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის მიმდინარე კონკურსის შესახებ - “უკეთესი ჯანმრთელობა &ეკონომიკური განვითარება და მდგრადი ჯანდაცვის სისტემა”

ბიზნეს იდეების კონკურსი-EIT CROSS-KIC 2018

ბიზნეს იდეების კონკურსი-EIT CROSS-KIC 2018