შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ვებინარი „ჰორიზონტი 2020“-ის ეროვნული საკონტაქტო პირებისათვის

ვებინარი „ჰორიზონტი 2020“-ის ეროვნული საკონტაქტო პირებისათვის

ინოვაციური მედიცინის ინიციატივის (IMI) ვებინარები 27 ნოემბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით

ინოვაციური მედიცინის ინიციატივის (IMI) ვებინარები 27 ნოემბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით

ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის სამუშაო პროგრამაზე „უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგია“

ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის სამუშაო პროგრამაზე „უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგია“

2017-2018 წლის ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის გამოცხადება

2017-2018 წლის ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის გამოცხადება

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი კონფერენცია

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი კონფერენცია

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ჯანდაცვის სისტემების კვლევის რიგით მეხუთე სიმპოზიუმის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ჯანდაცვის სისტემების კვლევის რიგით მეხუთე სიმპოზიუმის შესახებ

ჰორიზონტი 2020-ის კოსმოსის სამუშაო პროგრამის საინფორმაციო დღე და საშუამავლო ღონისძიება

ჰორიზონტი 2020-ის კოსმოსის სამუშაო პროგრამის საინფორმაციო დღე და საშუამავლო ღონისძიება

ვებინარი კვლევის, განვითარებისა და ინოვაციის შესახებ!

ვებინარი კვლევის, განვითარებისა და ინოვაციის შესახებ!

ვებინარი SPIRE - ის (მდგრადი ინდუსტრიული პროცესის)  შესახებ

ვებინარი SPIRE - ის (მდგრადი ინდუსტრიული პროცესის) შესახებ

გრანტი საშუამავლო ღონისძიებებსა და მოსამზადებელ შეხვედრებში მონაწილეობისათვის

გრანტი საშუამავლო ღონისძიებებსა და მოსამზადებელ შეხვედრებში მონაწილეობისათვის

CLIENT II საერთაშრისო პარტნიორობა მდგრადი ინოვაციისათვის

CLIENT II საერთაშრისო პარტნიორობა მდგრადი ინოვაციისათვის

„ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამა 2018-2020 წლებისათვის

„ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამა 2018-2020 წლებისათვის