შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ERC-ის დაფინანსებული პროექტების ნიმუშები

ERC-ის დაფინანსებული პროექტების ნიმუშები

ვებინარი ,,ჰორიზონტი 2020

ვებინარი ,,ჰორიზონტი 2020

საინფორმაციო დღე “ევროპის კოოპერაცია მეცნიერებასა დ ტექნოლოგიებში – COST და ევროკავშირის პროგრამებიდან დაფინანსების მოზიდვის სხვა შესაძლებლობები”

საინფორმაციო დღე “ევროპის კოოპერაცია მეცნიერებასა დ ტექნოლოგიებში – COST და ევროკავშირის პროგრამებიდან დაფინანსების მოზიდვის სხვა შესაძლებლობები”

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიის შესახებ

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას პოლონეთის მთავრობის სტიპენდიის შესახებ

საინფორმაციო დღე SPIRE-ის კონკურსების შესახებ

საინფორმაციო დღე SPIRE-ის კონკურსების შესახებ

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას იაპონიის საერთაშორისო ფონდის სტიპენდიის შესახებ

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას იაპონიის საერთაშორისო ფონდის სტიპენდიის შესახებ

ვებინარი „ჰორიზონტი 2020“-ის ეროვნული საკონტაქტო პირებისათვის

ვებინარი „ჰორიზონტი 2020“-ის ეროვნული საკონტაქტო პირებისათვის

ინოვაციური მედიცინის ინიციატივის (IMI) ვებინარები 27 ნოემბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით

ინოვაციური მედიცინის ინიციატივის (IMI) ვებინარები 27 ნოემბრიდან 15 დეკემბრის ჩათვლით

ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის სამუშაო პროგრამაზე „უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგია“

ვებინარი ჰორიზონტი 2020-ის სამუშაო პროგრამაზე „უსაფრთხო, სუფთა და ეფექტური ენერგია“

2017-2018 წლის ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის გამოცხადება

2017-2018 წლის ათასწლეულის ინოვაციის კონკურსის გამოცხადება

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი კონფერენცია

შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის 2017 წლის საქმიანობის შემაჯამებელი კონფერენცია

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ჯანდაცვის სისტემების კვლევის რიგით მეხუთე სიმპოზიუმის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ჯანდაცვის სისტემების კვლევის რიგით მეხუთე სიმპოზიუმის შესახებ