შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ჯანდაცვის სისტემების კვლევის რიგით მეხუთე სიმპოზიუმის შესახებ

ფონდი ავრცელებს ინფორმაციას ჯანდაცვის სისტემების კვლევის რიგით მეხუთე სიმპოზიუმის შესახებ

ჰორიზონტი 2020-ის კოსმოსის სამუშაო პროგრამის საინფორმაციო დღე და საშუამავლო ღონისძიება

ჰორიზონტი 2020-ის კოსმოსის სამუშაო პროგრამის საინფორმაციო დღე და საშუამავლო ღონისძიება

ვებინარი კვლევის, განვითარებისა და ინოვაციის შესახებ!

ვებინარი კვლევის, განვითარებისა და ინოვაციის შესახებ!

ვებინარი SPIRE - ის (მდგრადი ინდუსტრიული პროცესის)  შესახებ

ვებინარი SPIRE - ის (მდგრადი ინდუსტრიული პროცესის) შესახებ

გრანტი საშუამავლო ღონისძიებებსა და მოსამზადებელ შეხვედრებში მონაწილეობისათვის

გრანტი საშუამავლო ღონისძიებებსა და მოსამზადებელ შეხვედრებში მონაწილეობისათვის

CLIENT II საერთაშრისო პარტნიორობა მდგრადი ინოვაციისათვის

CLIENT II საერთაშრისო პარტნიორობა მდგრადი ინოვაციისათვის

„ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამა 2018-2020 წლებისათვის

„ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამა 2018-2020 წლებისათვის

ვებინარი „ჰორიზონტი 2020“-ის 2018-2020 წლების სამუშაო პროგრამაზე  „ნანოტექნოლოგიები, მასალები, ბიოტექნოლოგია, წარმოება და გადამუშავება“

ვებინარი „ჰორიზონტი 2020“-ის 2018-2020 წლების სამუშაო პროგრამაზე „ნანოტექნოლოგიები, მასალები, ბიოტექნოლოგია, წარმოება და გადამუშავება“

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) Consolidator Grant 2018

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) Consolidator Grant 2018

NearUs: „ჰორიზონტი 2020“-ის ერთ-ერთი ინიციატივა

NearUs: „ჰორიზონტი 2020“-ის ერთ-ერთი ინიციატივა

ჰორიზონტი 2020-ის კონკურსი ტრანსპორტის უსაფრთხოების სფეროში

ჰორიზონტი 2020-ის კონკურსი ტრანსპორტის უსაფრთხოების სფეროში

გამოცხადდა “ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამის პირველადი ვერსია 2018-2020 წლებისთვის

გამოცხადდა “ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამის პირველადი ვერსია 2018-2020 წლებისთვის