შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) Consolidator Grant 2018

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) Consolidator Grant 2018

NearUs: „ჰორიზონტი 2020“-ის ერთ-ერთი ინიციატივა

NearUs: „ჰორიზონტი 2020“-ის ერთ-ერთი ინიციატივა

ჰორიზონტი 2020-ის კონკურსი ტრანსპორტის უსაფრთხოების სფეროში

ჰორიზონტი 2020-ის კონკურსი ტრანსპორტის უსაფრთხოების სფეროში

გამოცხადდა “ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამის პირველადი ვერსია 2018-2020 წლებისთვის

გამოცხადდა “ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამის პირველადი ვერსია 2018-2020 წლებისთვის

SPIRE ,ჰორიზონტი 2020“ -ის 2018-2020 წლების სამუშაო პროგრამაში

SPIRE ,ჰორიზონტი 2020“ -ის 2018-2020 წლების სამუშაო პროგრამაში

გამოფენა -

გამოფენა -

საპარტნიორო ღონისძიება ჯანმრთელობის მიმართულების მომავალი კონკურსებისათვის

საპარტნიორო ღონისძიება ჯანმრთელობის მიმართულების მომავალი კონკურსებისათვის

ანონსი: თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსა (TUBITAK) და სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნი ...

ანონსი: თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსა (TUBITAK) და სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნი ...

შვეიცარიის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამები

შვეიცარიის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამები

„კონკორდი 2017“ - მე-6 ევროპული კონფერენცია კორპორაციულ კვლევებზე, განვითარებასა და ინოვაციებზე

„კონკორდი 2017“ - მე-6 ევროპული კონფერენცია კორპორაციულ კვლევებზე, განვითარებასა და ინოვაციებზე

„ჰორიზონტი 2020“ აცხადებს „ენერგიის საინფორმაციო დღეებს“

„ჰორიზონტი 2020“ აცხადებს „ენერგიის საინფორმაციო დღეებს“

EaP PLUS-ის საერთაშორისო კონფერენცია

EaP PLUS-ის საერთაშორისო კონფერენცია