შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმი

ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამებისა და სხვა საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებები

ევროკავშირის ჩარჩო პროგრამებისა და სხვა საერთაშორისო პროექტების ფარგლებში მიმდინარე ღონისძიებები

ფონდი აანონსებს ახალ საგრანტო პროგრამას - ERC - ის გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან საქართველოს მკვლევართა სამეცნიერო სტაჟირების დაფინანსების კონკურს ...

ფონდი აანონსებს ახალ საგრანტო პროგრამას - ERC - ის გრანტის სამეცნიერო ხელმძღვანელთან საქართველოს მკვლევართა სამეცნიერო სტაჟირების დაფინანსების კონკურს ...

ERC-ის ერთერთი საგრანტო სქემის კონკურსის შედეგები

ERC-ის ერთერთი საგრანტო სქემის კონკურსის შედეგები

იაპონიის მთავრობის 2019 წლის სტიპენდია

იაპონიის მთავრობის 2019 წლის სტიპენდია

Horizon Europe

Horizon Europe

სურსათის გლობალური კვების საწარმოს პროგრამა დოქტორანტებისათვის

სურსათის გლობალური კვების საწარმოს პროგრამა დოქტორანტებისათვის

საინფორმაციო დღე Grants for Networking-ის შესახებ

საინფორმაციო დღე Grants for Networking-ის შესახებ

უფრო „პოლიტიკური“ ჩარჩო პროგრამა?

უფრო „პოლიტიკური“ ჩარჩო პროგრამა?

COST Actions -  საინფორმაციო დღე

COST Actions - საინფორმაციო დღე

ტრანსპორტი და მობილობა - ევროპული კვლევების საბჭოს ანგარიში

ტრანსპორტი და მობილობა - ევროპული კვლევების საბჭოს ანგარიში

კონფერენცია საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესახებ ამსტერდამში

კონფერენცია საინფორმაციო ტექნოლოგიების შესახებ ამსტერდამში