შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ვებინარი „ჰორიზონტი 2020“-ის 2018-2020 წლების სამუშაო პროგრამაზე  „ნანოტექნოლოგიები, მასალები, ბიოტექნოლოგია, წარმოება და გადამუშავება“

ვებინარი „ჰორიზონტი 2020“-ის 2018-2020 წლების სამუშაო პროგრამაზე „ნანოტექნოლოგიები, მასალები, ბიოტექნოლოგია, წარმოება და გადამუშავება“

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) Consolidator Grant 2018

გამოცხადდა ევროპული კვლევების საბჭოს (ERC) Consolidator Grant 2018

NearUs: „ჰორიზონტი 2020“-ის ერთ-ერთი ინიციატივა

NearUs: „ჰორიზონტი 2020“-ის ერთ-ერთი ინიციატივა

ჰორიზონტი 2020-ის კონკურსი ტრანსპორტის უსაფრთხოების სფეროში

ჰორიზონტი 2020-ის კონკურსი ტრანსპორტის უსაფრთხოების სფეროში

გამოცხადდა “ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამის პირველადი ვერსია 2018-2020 წლებისთვის

გამოცხადდა “ჰორიზონტი 2020“-ის სამუშაო პროგრამის პირველადი ვერსია 2018-2020 წლებისთვის

SPIRE ,ჰორიზონტი 2020“ -ის 2018-2020 წლების სამუშაო პროგრამაში

SPIRE ,ჰორიზონტი 2020“ -ის 2018-2020 წლების სამუშაო პროგრამაში

გამოფენა -

გამოფენა -

საპარტნიორო ღონისძიება ჯანმრთელობის მიმართულების მომავალი კონკურსებისათვის

საპარტნიორო ღონისძიება ჯანმრთელობის მიმართულების მომავალი კონკურსებისათვის

ანონსი: თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსა (TUBITAK) და სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნი ...

ანონსი: თურქეთის სამეცნიერო და ტექნოლოგიური კვლევის საბჭოსა (TUBITAK) და სსიპ შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდის ერთობლივი სამეცნი ...

შვეიცარიის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამები

შვეიცარიის მთავრობის სასტიპენდიო პროგრამები

„კონკორდი 2017“ - მე-6 ევროპული კონფერენცია კორპორაციულ კვლევებზე, განვითარებასა და ინოვაციებზე

„კონკორდი 2017“ - მე-6 ევროპული კონფერენცია კორპორაციულ კვლევებზე, განვითარებასა და ინოვაციებზე

„ჰორიზონტი 2020“ აცხადებს „ენერგიის საინფორმაციო დღეებს“

„ჰორიზონტი 2020“ აცხადებს „ენერგიის საინფორმაციო დღეებს“