შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
CNRS -ის კონკურსი ქართველი მეცნიერებისთვის

CNRS -ის კონკურსი ქართველი მეცნიერებისთვის

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს გერმანიის იულიხის კვლევით ცენტრთან (Forschungszentrum Jülich)  “ერთობლივ კვლევით-საგანმანათლებლო პრ ...

შოთა რუსთაველის ეროვნული სამეცნიერო ფონდი აცხადებს გერმანიის იულიხის კვლევით ცენტრთან (Forschungszentrum Jülich) “ერთობლივ კვლევით-საგანმანათლებლო პრ ...

ცხადდება ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს 2015 წლის ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

ცხადდება ფონდისა და იტალიის კვლევების ეროვნული საბჭოს 2015 წლის ერთობლივ სამეცნიერო საგრანტო კონკურსი

ფონდი აცხადებს გერმანიის იულიხის კვლევით ცენტრთან (Forschungszentrum Jülich) “დოქტორანტებისთვის ერთობლივ კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამას“

ფონდი აცხადებს გერმანიის იულიხის კვლევით ცენტრთან (Forschungszentrum Jülich) “დოქტორანტებისთვის ერთობლივ კვლევით-საგანმანათლებლო პროგრამას“

ფონდი და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ) აცხადებენ საგრანტო კონკურსს მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამ ...

ფონდი და მეცნიერებისა და ტექნოლოგიების ცენტრი უკრაინაში (მტცუ) აცხადებენ საგრანტო კონკურსს მიზნობრივი კვლევებისა და განვითარების ინიციატივების პროგრამ ...