შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
ჩაის ახალი პროდუქტების ბიოქიმია - ტექნოლოგია

ჩაის ახალი პროდუქტების ბიოქიმია - ტექნოლოგია

მილიტარისტული ნარატივის მორფოლოგია

მილიტარისტული ნარატივის მორფოლოგია

ნაციონალიზმის მოდერნისტული თეორია და ქართული ნაციონალური პროექტი (”თერგდალეულები”), ირაკლი ჩხაიძე

ნაციონალიზმის მოდერნისტული თეორია და ქართული ნაციონალური პროექტი (”თერგდალეულები”), ირაკლი ჩხაიძე

საქართველოს კარსტული მღვიმეების კადასტრი, ზურაბ ტატაშიძე, კუკური წიქარიშვილი, ჯუმბერ ჯიშკარიანი

საქართველოს კარსტული მღვიმეების კადასტრი, ზურაბ ტატაშიძე, კუკური წიქარიშვილი, ჯუმბერ ჯიშკარიანი