შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
სუბტროპიკული ხურმა და მისი სამრეწველო გამოყენების საკითხები

სუბტროპიკული ხურმა და მისი სამრეწველო გამოყენების საკითხები

თბილისის მიდამოების იშვიათი სამკურნალო მცენარეები

თბილისის მიდამოების იშვიათი სამკურნალო მცენარეები

ჩინური აქტინიდია (კივი)

ჩინური აქტინიდია (კივი)

უთხოვარი (Taxus baccata L.)

უთხოვარი (Taxus baccata L.)

გლობალური კონკურენციის ზეგავლენა მთავრობის როლსა და ფუნქციებზე

გლობალური კონკურენციის ზეგავლენა მთავრობის როლსა და ფუნქციებზე

მავნე მწერებისაგან მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა

მავნე მწერებისაგან მცენარეთა ბიოლოგიური დაცვა

ნაციონალიზმის სოციალურ ფსიქოლოგიური ასპექტების განსაზღვრისათვის სამხრეთ კავკასიაში

ნაციონალიზმის სოციალურ ფსიქოლოგიური ასპექტების განსაზღვრისათვის სამხრეთ კავკასიაში

ქართული ჩაის ახალი ჯიშებისა და კლონების კვლევის შედეგები

ქართული ჩაის ახალი ჯიშებისა და კლონების კვლევის შედეგები

საქართველოს თუთის ჯიშების მორფოლოგიური და სამეურნეო დახასიათება

საქართველოს თუთის ჯიშების მორფოლოგიური და სამეურნეო დახასიათება

თუთის ახალი ჯიშების მორფოლოგიური ნაწილების ანატომიური სტრუქტურა

თუთის ახალი ჯიშების მორფოლოგიური ნაწილების ანატომიური სტრუქტურა

თუთის სარგავი მასალის გამოზრდა ნარგაობის გაშენება და მოვლა

თუთის სარგავი მასალის გამოზრდა ნარგაობის გაშენება და მოვლა

აპოპტოზის რეგულაცია

აპოპტოზის რეგულაცია