შოთა რუსთაველის საქართველოს ეროვნული სამეცნიერო ფონდი

Shota Rustaveli National Science Foundation of Georgia

მეცნიერებისთვის, მომავლისთვის, საქართველოსთვის

საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტრო
EN
„საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ კონფერენცია ოქსფორდში

„საქართველოს შემსწავლელი მეცნიერებების“ კონფერენცია ოქსფორდში

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

ფონდის გენერალური დირექტორის ვიზიტი ოქსფორდის უნივერსიტეტში

ფონდის გენერალური დირექტორის ვიზიტი ოქსფორდის უნივერსიტეტში

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

საკონსულტაციო შეხვედრა

ძველი ქართული სამწიგნობრო კერები (ორენოვანი მონაცემთა ბაზა და ელექტრონული რუკა)

ძველი ქართული სამწიგნობრო კერები (ორენოვანი მონაცემთა ბაზა და ელექტრონული რუკა)

ფონდის გენერალური დირექტორის შეხვედრა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში

ფონდის გენერალური დირექტორის შეხვედრა საქართველოს ტექნიკურ უნივერსიტეტში

ფონდის დირექტორის შეხვედრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

ფონდის დირექტორის შეხვედრა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში

გენერალური დირექტორის შეხვედრა სდასუ-ს პროფესურასთან

გენერალური დირექტორის შეხვედრა სდასუ-ს პროფესურასთან

საკონსულატაციო შეხვედრა

საკონსულატაციო შეხვედრა

ზვიად გაბისონია BTU-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას დაესწრო

ზვიად გაბისონია BTU-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებას დაესწრო

2018 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები

2018 წლის ფუნდამენტური კვლევებისათვის სახელმწიფო სამეცნიერო გრანტების კონკურსის შედეგები